دنیایی-جادویی-و-خیال-انگیز-با-تکنولوژی-3D-MAPPING

این بار در پروژه ی آتیس شما شاهد تلفیق هنر دیجیتال و معماری خواهید بود.

شما را به دنبال کردن این مطلب دعوت می نماییم.

 

 

اولین-برف-زیبای-زمستانی-در-پروژه-تعاون

با بارش اولین برف زمستانی شهر ارومیه سفید پوش شد...

روند-پروژه-در-حال-اجرای-آتیس

گروه معماری آتیس در حال اجرای نمای پروژه شهید خرازی واقع در تهران انتهای اتوبان همت پروژه شهید خرازی

روند-پروژه-در-حال-اجرای-آتیس

گزارش تصویری پروژه ویلایی تعاون-ارومیه

روند-پروژه-در-حال-اجرای-آتیس

گزارش پروژه ویلایی تعاون-ارومیه

پله-فرار-پروژه-رادین

ساختمان‌های بلند مرتبه بیش از پیش ضرورت نیاز به راهی برای خروج ایمن و بی‌حادثه
در شرایط بحرانی برای ساكنان خود دارند.